“DITP Logistics Pavilion 2019”

  • “DITP Logistics Pavilion 2019”

    “DITP Logistics Pavilion 2019”

     

    บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจี๊สติ๊ก จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ “DITP Logistics Pavilion 2019” ที่ ไบเทคบางนา ในวันที่ 17-21 เมษายน 2562