โครงการฝึกอบรม “เรื่อง การนำเข้า ส่งออก”

 • โครงการฝึกอบรม “เรื่อง การนำเข้า ส่งออก”

  โครงการฝึกอบรม “เรื่อง การนำเข้า ส่งออก”

  “โครงการดีๆ ที่เราจัดให้”
  ——————————————–
  ภาพบรรยากาศ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา
  กับโครงการฝึกอบรม
  “เรื่องการนำเข้า-ส่งออกแบบมืออาชีพ”

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากร
  โดย คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ
  และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี