ทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2562

 • ทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2562

  ทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2562

   

  บริษัท เฟรนด์ลี่กรุ๊ปโลจิสติกส์ จำกัด
  จัดงานทำบุญประจำปีของคลังสินค้าในปี 2562
  ทั้งเพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรและขวัญกำลังใจของพนักงาน