การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

  • การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

    การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

    บรรยากาศ
    การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
    ปี 2562