รางวัลนวัตกรรมโลจีสติก ยอดเยียม และ รางวัลแห่งเกียรติยศและกิตติมศักดิ์

 • รางวัลนวัตกรรมโลจีสติก ยอดเยียม และ รางวัลแห่งเกียรติยศและกิตติมศักดิ์

  รางวัลนวัตกรรมโลจีสติก ยอดเยียม และ รางวัลแห่งเกียรติยศและกิตติมศักดิ์

  คุณสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท Friendly Groups Logistics Co.,Ltd

  รับรางวัล Supply Chain Innovation of the Year
  Asian LSP/SME รางวัลนวัตกรรมโลจีสติก
  ยอดเยียม และ Honorary fellow รางวัลแห่งเกียรติยศและกิตติมศักดิ์ มอบให้แก่ คุณสมใจนึก เองตระกูล ในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ สนับสนุน และสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งวงการ supply chain

  ในการประชุมสัมมนาของโลจิสติกส์
  Supply Chain Asia Forum 2019
  ที่ Resort World Sentosa (West Ballroom) @Singapore เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา