รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมแห่งปี

  • รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมแห่งปี

    รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมแห่งปี

    คว้ารางวัล”โลจิสติ๊กส์ยอดเยี่ยมแห่งปี” เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 18.00 น. นิตยสาร บิซิเนส พลัส โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในหลายๆ ด้าน โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดาทั้งนี้ คุณธวัชชัย สีหบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์โลจีสติ๊ก จำกัด (FG) เข้ารับมอบ “รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมแห่งปี”“FG Logistics เราจะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านบริการโลจิสติกส์เพื่อให้การบริการเป็นที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นไป”