ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจในเครือ SE Biz 🎉