ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Friendly Groups Logistics Co.,Ltd

HR  Executive
ที่ตั้ง : 31/1208 ม.16 ซ.คลองหลวง 17 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร : 02 5163881-3 ต่อ 214 หรือ 086 3174584 (ฝ่ายบุคคลคุณเนตร)
อีเมล : Neitnapa.b@friendlygl.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน

 • การรับ การจัดเก็บ และการแพ็คสินค้า
 • การลำเลียงสินค้าขึ้นเครื่องบิน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • ทุกตำแหน่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลเท่านั้น
 • สัญญาจ้างปี 5 ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (1 กันยายน 2559)

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ไทย) อายุ 22-35 ปี
 • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

 • มีประกันสังคม
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุดต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ท่าอาศยานดอนเมือง
ดูเพิ่มเติม

ลักษณะงาน

 • การรับ การจัดเก็บ และการแพ็คสินค้า
 • การลำเลียงสินค้าขึ้นเครื่องบิน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • ทุกตำแหน่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลเท่านั้น
 • สัญญาจ้างปี 5 ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (1 กันยายน 2559)

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ไทย) อายุ 22-35 ปี
 • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

 • มีประกันสังคม
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุดต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ลักษณะงาน

 • การรับ การจัดเก็บ และการแพ็คสินค้า
 • การลำเลียงสินค้าขึ้นเครื่องบิน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • ทุกตำแหน่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลเท่านั้น
 • สัญญาจ้างปี 5 ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (1 กันยายน 2559)

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ไทย) อายุ 22-35 ปี
 • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

 • มีประกันสังคม
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุดต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ลักษณะงาน

 • การรับ การจัดเก็บ และการแพ็คสินค้า
 • การลำเลียงสินค้าขึ้นเครื่องบิน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • ทุกตำแหน่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลเท่านั้น
 • สัญญาจ้างปี 5 ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (1 กันยายน 2559)

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ไทย) อายุ 22-35 ปี
 • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

 • มีประกันสังคม
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุดต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ลักษณะงาน

 • การรับ การจัดเก็บ และการแพ็คสินค้า
 • การลำเลียงสินค้าขึ้นเครื่องบิน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • ทุกตำแหน่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลเท่านั้น
 • สัญญาจ้างปี 5 ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (1 กันยายน 2559)

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ไทย) อายุ 22-35 ปี
 • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

 • มีประกันสังคม
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุดต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน