บริการ

ทำไมต้องเลือกเรา?

เพราะเราได้มุ่งเน้นการให้บริการการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการ ของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด

ทำไมเราถึงแตกต่าง? 
นโยบายของเราคือการช่วยเหลือและพัฒนาด้านการปฏิบัติการแก่ลูกค้าแบบวันต่อวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

 • การจัดการ Supply Chain จัดส่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางสำหรับลูกค้า
 • การบริการปฏิบัติงาน โดยทั้งลูกค้าและเรามุ่งเน้นที่ใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดการขยายการสนับสนุนทางด้านการให้บริการ
 • การจัดการเครือข่ายเชื่อมโยง ทั้งในประเทศและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยเรามีการเตรียมการจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการทางด้านระบบ Supply Chainไม่ว่าจะเป็นทางด้านคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้า ในส่วนการวางระบบการจัดการในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เราสามารถประสานงานร่วมกับตัวแทนและเครือข่ายต่างๆของเรา เพื่อสนับสนุนการทำงานที่คล่องตัวในระบบทั้งหมด

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประโยชน์แก่ลูกค้าในระยะยาวโดยการช่วยให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

 • การเพิ่มขึ้นของรายได้และส่วนครองตลาด โดยการพัฒนาการบริการลูกค้า ในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งมีผลต่อราคาที่ต่ำลง เพื่อเข้าถึงส่วนครองตลาดที่สูงขึ้น
 • ความยืดหยุ่น โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการตลาด
 • อัตราความเร็ว โดยการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับรอบระยะเวลา รวมถึงการเพิ่มความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บและการส่งมอบรายการสินค้าต่างๆในคลังสินค้า
service-1013724_1280

บริการของเรา

บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ ดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์มานานกว่า 25 ปี ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่ให้บริการครบวงจร (One stop service) อย่างแท้จริง
ซึ่งบริการของบริษัทประกอบด้วย :

container-537724_960_720

ค่าระวางเรือ / เครื่องบิน

การให้บริการจัดการด้านการจองสายเรือ เครื่องบิน ตู้คอนเทนเนอร์ และการจัดการระหว่างการขนส่ง ซึ่งบริษัทมีการประสานงานกับพันธมิตรและตัวแทนทั่วโลก

การเดินพิธีการด้านศุลกากร

การให้บริการด้านพิธีการศลุกากรนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นลงเรือ / เครื่องบินรวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธ์ิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

 • การบริการด้านพิธีการศุลกากร
 • การบริการด้านประเภทพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
 • ใบขนประเภทมุมน้ำเงิน, 19 ทวิ และบริการขอคืนค่าอากร
achievement-3470200_640
ikea-2714998_1280

คลังสินค้า และการบริหารคลังสินค้า

การให้บริการคลังสินค้ามีทั้งในส่วนของคลังทัณฑ์บนและคลังเก็บสินค้าทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ กระจายสินค้าตั้งอยู่ที่รังสิตซึ่งใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร มีการนำโปรแกรมทางด้านการจัดการ Supply Chain และยุทธวิธีทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเช่ือมต่อการติดต่อได้ทั่วโลกมาใช้

บริการขนส่ง และกระจายสินค้า

การให้บริการทางด้านขนส่งและกระจายสินค้า นอกจากเราจะดำเนินการด้วยตัวเองแล้วเรายังเชื่อมต่อการให้บริการไปยังบริษัทอื่นๆอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเราเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งและกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ

shelves-1227096_960_720

บริการรับปรึกษาในการจัดการด้าน Supply Chain

ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจร เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในที่นี้รวมไปถึงการพิจารณาจากทรัพยากร และเครื่องมืออำนวยความสะดวกของลูกค้า โดยมีการวัดผลของประสิทธิภาพของข้อเสนอในการแก้ปัญหาจากค่าใช้จ่ายที่คงประสิทธิผล และระดับของการให้บริการ โดยการบริการด้านการแก้ปัญหาของโลจีสติกได้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • การส่งเสริมการผลิต - การบริหารการจัดส่ง
 • การออกแบบ และรับปรึกษาด้าน Supply Chain
 • การจัดการการขนส่งภาคพื้นดิน
 • การจัดการด้านการดูแลลูกค้า - การจัดการรับสั่งซื้อ, การบริการจัดส่ง หรือการบริการหลังการขาย
 • การจัดหา และการบรรจุหีบห่อ